دیگهای آبگرم وت بک و ریورسی

خانه دیگهای آبگرم وت بک و ریورسی

دیگهای آبگرم وت بک و ریورسی


دانلود کامل کاتالوگ دیگهای فولادی : http://s8.picofile.com/d/8345434742/8d16ee0b-b3cc-4be7-bb44-9d9c3ec6c78d/Safazar_co_2.pdf

 

1. طراحی شده طبق استاندارد B.S. 805 و استاندارد ملی ISIRI 7911

2. ظرفیت از 100.000 تا 5.000.000 کیل وکالری بر ساعت با فشار کاری  6 الی 12 بار

3. با تجهیزات کنترلی و سیستم برقی تمام اتوماتیک

4. دارای دریچه بازدید شعله

5. ارائه پلاک استاندارد و کنترل کیفیت از شرکت بازرسی اداره استاندارد

6. دارای پلاک کنترل کیفی و مدارک بازرسی مرجع بازرسی با مجوز اداره استاندارد

7. با استفاده از ورق های فولادی با آلیاژ 17Mn4 طبق استاندارد  DIN17175 و لوله های آتش خوار ST 35.8 طبق استاندارد DIN 17155

8. جوشکاری با استفاده از الکترود های از نوع E7018 و E6010 بصورت پیش گرم که توسط جوشکاران دارای گواهینامه طبق دستور العمل WPS و PQR  انجام می شود.

9. ایزولاسیون بدنه با پشم سنگ و کاور اتنلس استیل

10. بازرسی از متریال مصرفی و تمامی مراحل تولید و کلیه تستهای انجام یافته توسط بازرس مرجع بازرسی اداره استاندارد واحد کنترل کیفیت دارای مجوز از اداره استاندارد

11. انجام تستهای NDT در تمامی مراحل جوشکاری توسط مرجع بازرسی با مجوز اداره استاندارد

12. دارای دریچه های بازرسی جهت سهولت در در بازرسی های ادواری داخل بویلر