ساخت و اجرا

شرکت صاف آب آذر سابقه همکاری در تعداد زیادی از پروژه های کوچک و بزرگ داخل کشور در زمینه اجرای موتورخانه، تصفیه خانه  و ... داشته است.

اجرای مجموعه های آب شیرین کن

همکاری در بهینه سازی مصرف آب و انرژی 

اجرای تصفیه خانه های استخر و جکوزی مجموعه های عمومی و خانگی

تصفیه و بازچرخانی آب مورد استفاده در فرآیند های مختلف صنعتی
استاندارد سازی فاضلاب خروجی صنایع مختلف متناسب با استاندارد های زیست محیطی

نگهداری تأسیسات مکانیکی مجموعه های عمومی و خصوصی